Komentarz INFARMY do lipcowej listy leków refundowanych

Według nowej listy refundacyjnej przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2014 r., w zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 115 produktów, ale tylko 1 preparat innowacyjny. Dla kilku innych leków innowacyjnych poszerzony został zakres wskazań refundacyjnych lub zmieniony został mechanizm finansowania refundacji tych leków ze środków publicznych. Nowa lista uzupełniona jest przede wszystkim o produkty generyczne.

Z perspektywy pacjenta do największych zmian w lipcowej liście refundacyjnej należy refundacja leku zawierającego nową substancję apiksaban ? w terapii żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych osób po przebytej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego. Dobrą wiadomością jest też rozszerzenie wskazań dla leku zawierającego lanreotyd o leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych oraz refundacja wskazań poza-rejestracyjnych dla leku zawierającego sirolimus o leczenie stwardnienia guzowatego, limfangioleiomiomatoza oraz nowotworu z epitelioidnych komórek trzynaczyniowych.

W ramach programów lekowych refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający cysteaminę w ramach programu ?Leczenie wczesnodziecięcej postaci  cystynozy nefropatycznej?. Rozszerzony również zostanie zakres wskazań dla leku zawierającego rituksymab o leczenie nieziarniczych chłoniaków grudkowych po uzyskaniu odpowiedzi na leczenie indukcyjne.

Dodatkowo, w nowym obwieszczeniu znajdzie się kilkanaście pozycji, w tym leków innowacyjnych, finansowanych w ramach odrębnego programu leczenia niepłodności (leki stosowane w procedurze in vitro).

Od wejścia w życie ustawy o refundacji leków Narodowy Fundusz Zdrowia nie w pełni wykorzystuje środki, jakie przeznaczane są na refundację według planu finansowego. W 2012 roku pula niewykorzystanych środków wyniosła 1,8 mld złotych, w 2013 roku 1,3 mld, a w 2014 roku może osiągnąć 1,6 mld złotych. Jednocześnie NFZ wydatkował na refundację innowacyjnych leków (nowych substancji czynnych, dotychczas niefinansowanych ze środków publicznych) kwoty 14,3 mln w 2012 oraz 135,8 mln w 2013, co stanowi odpowiednio 0,2% i 1,4% budżetu NFZ przeznaczanego na refundację leków.

W sytuacji, kiedy budżet refundacyjny nie jest wydatkowany w całości zgodnie z planem, poprawa dostępu pacjentów do leków innowacyjnych powinna być jednym z priorytetów Ministra Zdrowia w obszarze polityki lekowej.


dostarczył infoWire.pl
Źródło INFARMA. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top