> > Strona główna · Kościół a całun

Boskie Oblicze

Czy dane jest nam poznać Boskie Oblicze? Według dostępnych opisów możemy poznać oblicze i ciało Jezusa:

1. Całun Turyński miał okrywać ciało Jezusa Chrystusa złożone w grobie
2. Całun z Manopello jest autentycznym wizerunkiem Chrystusa, tym samym, które tradycja nazywa Chustą św. Weroniki
3. Chusta z Oviedo, miała okrywać ciało Jezusa Chrystusa złożone w grobie razem z Całunem Turyńskim

Spójrzmy na zestawienia:

Efekt nałożenia na siebie wizerunku Całunu Turyńskiego i Całunu z Manoppello. Zgadzają się nie tylko proporcje twarzy ale i ślady zranień. foto wikipedia
Według autora książki, Święte Oblicze - Całun z Manopello odpowiada pojawiającym się od dwóch tysięcy lat przekazom historycznym na temat obrazu Chrystusa, „którego nie namalowała ludzka ręka”, oraz historycznym relacjom na temat Chusty Weroniki. 16 lipca 2005 roku siostra Blandina Paschalis Schlömer dokonała tak zwanej suprapozycji, nakładając przezroczystą folię z twarzą z Całunu Turyńskiego na twarz z Całunu z Manoppello. Nałożone na siebie obrazy przedstawiają tę samą osobę.

Całun z Turynu jest obrazem Chrystusa umęczonego, Volto Santo z Manopello – zdaniem Paula Badde – miałoby być relikwią Zmartwychwstałego. Niemiecki dziennikarz uważa, że są to całuny, o których Jan Ewangelista wspomina w opisie zmartwychwstania, kiedy to rankiem Piotr i Jan przybiegają do pustego grobu.

Czytaj dalej 21.01.2010. 23:12

Kopie Całunu Turyńskiego w Polsce

W Polsce znajdują się kopie Całunu Turyńskiego i można je oglądać.

Pobłogosławione przez Ojca Świętego w latach 2002-2004 w Watykanie – ofiarowane przez Tadeusza Krajewskiego – Apostolstwo Miłosierdzia Bożego w Warszawie

Lista uwzględnia kolejność przekazywania Całunu:

1. Diecezja Warszawsko-Praska – Kościół Miłosierdzia Bożego na Saskiej Kępie (pierwsza kopia w Polsce)
2. Archidiecezja Warszawska – Kościół Św. Barbary, Warszawa
3. Archidiecezja Warszawska – Kościół Św. Józefa, Warszawa Koło
4. Diecezja Włocławska – Sanktuarium Licheńskie, Kaplica
5. Całunu Turyńskiego w Bazylice Najświętszej Marii Panny
6. Archidiecezja Łódzka – bazylika Katedralna Św. Stanisława Kostki, Łódź
7. Archidiecezja Krakowska – Bazylika O.O. Franciszkanów
8. Archidiecezja Poznańska – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Poznań
9. Archidiecezja Gdańska – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Gdańsk, Księża Zmartwychwstańcy
10. Diecezja Płocka – Katedra w Płocku, Kaplica Św. Zygmunta
11. Archidiecezja Lubelska – Archikatedra p.w. Św. Jana Chrzciciela, Lublin
12. Archidiecezja Katowicka – Katedra p.w. Chrystusa Króla, Katowice
13. Diecezja Kielecka – Bazylika Grobu Bożego, Miechów
14. Na ręce Ojca Konrada Hejmo, dominikanina w Rzymie, do kościołów Ojców Dominikanów w Polsce
15. Archidiecezja Wrocławska – Ostrów Tumski, Kościół Św. Krzyża
16. Na ręce ks. Jerzego Banaka, dla ośrodka apostolatu biblijnego, Dom Słowa Bożego


Nadto przy pomocy Apostolatu Miłosierdzia Bożego kopie tej relikwii zostały nabyte do kościołów przez następujące osoby:

1. Ojcowie Jezuici w Kaliszu – za sprawą Ojca Zdzisława Pałubickiego
2. Ojcowie Dominikanie w Warszawie – z inicjatywy Ojca Tomasza Alexiewicza
3. pani Feliksa Sadowska ze Szczecina – ufundowana dla Kościoła p.w. Bogarodzicy Dziewicy, Szczecin
4. Drugą kopię p. Sadowska ufundowała dla księży Werbistów w Polsce
5. Księża Redemptoryści w Warszawie – staraniem ks. Pawła Mazanka

Informacja pochodzi ze strony Parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie na ul. Ateńskiej 12

21.01.2010. 22:12

Kategorie

RSS Feeds

Podobne strony